Javna rasprava UPU1 Omišalj, UPU9 sport i DPU groblje

Javna rasprava UPU1 Omišalj, UPU9 sport i DPU groblje

Materijali za preuzimanje:

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije