Obavijest - ulica Draga, Njivice

4.5.2017. počet će pripremni radovi za završni sloj asfalta. Mole se stanari za razumijevanje.

Dana 4.5.2017. počet će radovi na pripremama za polaganje završnog sloja asfalta.

Mole se stanari za razumijevanje i poštivanje privremene prometne signalizacije.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije