Rapsodija vatrometa

  • Lokacija: Njivice
  • Organizator: Njivice Resort
  • Pokrovitelj: Njivice Resort i TZO Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije