OBAVIJEST o provođenju mjera preventivne deratizacije i dezinsekcije

Ovlaštena tvrtka za obavljanje deratizacije na javnim površinama DEZINSEKCIJA d.o.o., na području općine Omišalj započet će s provođenjem mjera proljetne preventivne deratizacije i dezinsekcije.
Mole se građani da postupaju prema uputstvima koja će biti dostupna na oglasnim pločama u Omišlju i Njivicama.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije