Poziv: Nacrt Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017.godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije