EKO SAJAM NA TRŽNICI U OMIŠLJU

 5. po redu EKO SAJAM na tržnici u Omišlju, održat će se u subotu, 20. siječnja 2018. godine u vremenu od 16,00 - 18,00 sati. 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije