Financijski izvještaji Općine Omišalj za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017.

 Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17), Općina Omišalj objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu. 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije