Pozivi za pisano testiranje i intervju - 1) Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo i 2) Referent - komunalni redar

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije