OBAVIJEST o radnom vremenu ureda javnog bilježnika

U Omišlju javni bilježnik ureduje na adresi Put mora 1.
 
Radno vrijeme: ponedjeljak i petak od 8:30-16:00
Telefon: Omišalj: 051 841 126
Fax: 051 841 126

E-Mail: javni.biljeznik.neven.kucar@ri.t-com.hr 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije