OBAVIJEST o radu turističke ambulante

Turistička ambulanta u Njivicama (Hotel Jadran, Primorska cesta 29) radi od 22.6.-15.9.

 

Radno vrijeme:

- ponedjeljak, srijeda, subota i nedjelja: 10:00 - 17:00

- četvrtak, petak: 10:00 - 16:00

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije