Kultura

Svjesna iznimne kulturne tradicije i posebnih kulturnih potreba sredine, Općina Omišalj programske aktivnosti usmjerava ka sadržajima i stvaralaštvu kojima obogaćuje život svojih stanovnika. Sustavno se provode istraživanja i vrednovanje kulturnih dobara kako bi se zaštitila sva pokretna, nepokretna i tradicijska baština. Kao turističke destinacije, Omišalj i Njivice imaju i posebne potrebe za kulturom u spektru turističke ponude.

Potreba skrbi o kulturnim spomenicima i tradicijskoj baštini nadilazi općinske mogućnosti pa su naši programi prepoznati i uživaju potporu Ministarstva kulture, Primorsko – goranske županije i UNESCO-a.

Kultura je u životu Omišlja oduvijek igrala veliku ulogu. Od doba prvih glagoljaša do naših dana postojali su ljudi, pojedinci koji su samoinicijativno, i stoga manje zavisni od utjecaja vladajućih režima, širili svijest o potrebi očuvanja duhovne tradicije, time i nacionalnog identiteta. Omišalj je iznjedrio mnoge važne znanstvenike, umjetnike, svećenike i javne djelatnike.

Godine 1884. Omišalj dobiva čitaonicu. Društveni život u Omišlju je bujao, a kulturnih sadržaja nije nedostajalo. Uz Hrvasko, najprije gostionicu, a potom društveni dom, u prostoru današnje pošte bio je dom kulture u kojem su se do 60-ih godina prošlog stoljeća izvodile dramske i kino predstave, organizirali koncert i mjesne zabave. Prvi institucionalni oblik kulture u Omišlju nastaje osnivanjem KUD-a Ive Jurjević 1983. godine.

Knjižnica Vid Omišljanin

Knjižnica Vid Omišljanin započela je s radom u ožujku 2002. godine pod okriljem Općine Omišalj. Fond od 4.500 naslova preseljen je iz DINA-e u obnovljen prostor općinske zgrade. Knjižnica svojim korisnicima, stanovnicima Omišlja, Njivica te okolnih mjesta, a u ljetnim mjesecima i turistima, nudi beletristiku na hrvatskom i više stranih jezika, stručno-popularnu literaturu, knjige za djecu i mlade, enciklopedije, leksikone, rječnike i priručnike te časopise na hrvatskom jeziku.
Poticanje mladih naraštaja na čitanje je na prvom mjestu. Na početku svake školske godine učenici petih razreda besplatno se učlanjuju u knjižnicu.
U 2009. godini knjižnica se modernizirala uvođenjem novog programa obrade knjižnog fonda METAL Win, što je znatno olakšalo knjižničarske poslove.
Knjižnica radi utorkom od 11,00 do 16,00 te petkom od 13,00 do 18,00 sati.
Godišnja članarina iznosi 60,00 kuna, a za članove Kluba 60+ i Kluba mladih 'Omišalj' 30,00 kuna.
Knjižnica danas ima oko 300 aktivnih članova. 
Postojeća knjižnica Vid Omišljanin u sastavu zgrade Općine Omišalj raspolaže s jednom prostorijom, netto korisne površine cca 50 m² te posjeduje više od 8000 svezaka građe. Količina građe mnogo je veća od trenutnih kapaciteta knjižnice. 
Za rekonstrukciju knjižnice u lipnju 2016. godine ishođena je građevinska dozvola te se uskoro planira početak radova. Prostor buduće knjižnice organiziran je u tri cjeline: čitaonica i multimedijalni centar, dječji kutak, glavna građa. Planirano je povećanje raspoložive površine na 117,06 m². Za potrebe korisnika izvela bi se dva sanitarna čvora, a planiran je i pristup osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom. Profesionalizacijom bi knjižnica bila otvorena svakodnevno, a pružala bi stanovnicima i dodatne sadržaje (čitaonica, korištenje računala, pričaonica, prostor za druženje i projekcije, radionice). Cilj projekta je osigurati organizaciju knjižnične djelatnosti sukladno Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 104/00 i 69/09), zbog čega je neophodno osigurati primjeren prostor, opremu, stručno osoblje i sredstva za rad sukladno Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 58/99).
Voditeljica Knjižnice je Vilma Jelavić.
 
Adresa: Prikešte 13, 51 513 Omišalj
Telefon: 385 (0)51 842 536
 

Galerijski prostori

1. Spomen dom krčkog Folklora

Prostor materijalne i nematerijalne kulturne baštine otoka Krka, Spomen dom krčkog folklora otvoren je 12. Lipnja 2012. godine.
Projekt je 2009. godine inicirao načelnik Općine Omišalj Tomo Sparožić, a njegov prijedlog jednoglasno su prihvatili i podržali čelnici svih otočnih samouprava.
Spomen dom je otvoren u čast 1. festivala krčkog folklora sa osnovnom zadaćom očuvanja, vrednovanja, prezentacije i zaštite kulturne baštine cijeloga otoka: od folklora, preko jezika do graditeljstva. Otvoren je s ciljem da će se na jednom mjestu pohranjivati čitavo otočno etno i etnomuzikološko naslijeđe, tako što će se uz korištenje suvremene tehnologije kreirati baze podataka svih notnih zapisa, audio, video i foto dokumentacija te publikacija. U virtualnom obliku čuvat će se pak najvrjedniji primjerci instrumenata i narodnih nošnji.

Prvi Festival folklora otoka Krka održan je 1935. godine u Omišlju. Tom prilikom po prvi put okupila su se u Omišlju folklorna društva otoka Krka, te izvela drevne narodne plesove i izvorne narodne napjeve. Festival se svake godine u drugoj jedinici lokalne samouprave otoka krka, a predstavlja najstariju manifestaciju takve vrste u Hrvatskoj. Spomen dom njeguje uspomenu i sjećanje na osnivače i generacije krčana koje su tradiciju Festivala održale do danas.

Novouređeni prostor ima dvostruku funkciju: radnu i izložbenu, a istovremeno ga može posjetiti 15-ak posjetitelja koji mogu razgledati nakit, glazbala, nošnje, poslušati „kanat“ i zvuke sopila ili pogledati „tenec“ folklornih društava s otoka Krka i film o omišaljskim običajima Lipo moje.

U sklopu izložbene postave u Spomen domu krčkog folklora izloženi su instrumenti karakteristični za ovaj kraj (sopile, mih, dvojkinje), notni zapisi, fotografije, te nošnje i predmeti koji su se nekada koristili a sada svjedoče o nekim prošlim vremenima koji su zauvijek nestali.

 

2. Općinska Vijećnica

Prostor Vijećnice nalazi se u sklopu zgrade općine. Od 2003. do 2006. godine koristio se kao prostor za razne sastanke, a 2006. godine, nakon što je prostor uređen, služi kao polivalentan prostor za razne sastanke bitne za Općinu Omišalj, kao galerijski prostor u kojem svoje radove razni renomirani umjetnici, predstavljanje knjiga, projekcije filmova, koncerte, te za razne druge organizacije.

Prvu izložbu u novootvorenom prostoru 22. Lipnja 2006. godine održao je akademski kipar Damir Mataušić s temom Medalje i male plastike.
Galerija „Vijećnica“ nalazi se na službenom popisu priznatih galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj od strane:
- ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
- HDLU - Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
,
te im se redovito šalju izvještaji o radu.

 

3. Galerija Lapidarij

Muzejsko-galerijski prostor “LAPIDARIJ” od svog uređenja 1989. godine ispunjava funkciju galerijskog prostora u kojem su do sada izlagali brojni eminentni likovni umjetnici. Te godine u suradnji s Muzejsko-galerijskim centrom (MGC) iz Zagreba i Turističkom zajednicom Otoka Krka održana je prva izložba u Lapidariju s temom “Zlatnici” autora Damira Mataušića.
13. ožujka 2002. godine Općina Omišalj preuzela je na trajno čuvanje kulturna dobra koja su od tada dio stalnog postava lapidarija na placi u Omišlju (Galerija “Lapidarij” u neposrednoj blizini župne crkve.

Preuzeti eksponati:
1. Fulfinski natpis ( kuća Tome Lesice )
2. Starohrvatski / predromanički kapitel koji se koristi kao postament za procesijski križ (iz župne crkve)
3. Starohrvatski / predromanički kapitel ( iz crkve Sv. Jelene )
4. Fragment grede oltarne pregrade s pleternim ornamentom ( crkva Sv. Jelene )
5. Nadvratnik Jelena prvadnika ( crkva Sv. Jelene )
6. Fragment trijumfalnog luka iz crkve Sv. Jurja na Jezeru ( crkva Sv. Jelene )
7. Natpis s lučnog nadvratnika jedne stambene kuće iz 1654. godine ( crkva Sv. Jelene )
8. Nadgrobna ploča opata Stjepana iz Zadra ( crkva Sv. Nikole na moru )

Galerija „Lapidarij“ nalazi se na službenom popisu priznatih galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj od strane:
- ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
- HDLU - Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
,
te im se redovito šalju izvještaji o radu.

 

4. Malakološka zbirka

Malakološka zbirka Omišalj otvorena je 2011. godine, a smještena u novouređenom izložbenom prostoru Loža na placi, odmah do župne crkve. Jedina je takva zbirka na otoku Krku.
Zanimljivu kolekciju koja broji 675 primjeraka puževa, školjkaša i glavonožaca Općini je darovala liječnica Branka Hameder Isensee, koja je porijeklom iz Vukovara, a veći dio života provela je u Njemačkoj gdje je 30 godina vodila psihijatarsku ordinaciju. Bavila se i skupljanjem školjaka te je nakon tri desetljeća oformila kolekciju s oko 900 primjeraka.
Ova izložba je specifična zbog nastanka imena Omišalj. Naime, ono potječe od latinskog naziva Ad musculu što u prijevodu znači kod školjaka odnosno dagnjišta.
Pri osmišljavanju postava Općina je usko surađivala s Prirodoslovnim muzejom iz Rijeke čije su djelatnice Milvana Arko-Pijevac i Željka Modrić Surina ujedno i autorice stalnog postava.
U zbirci se nalaze puževi, školjke i glavonošci, te drugi morski beskralješnjaci iz skupine spužvi, žarnjaka, bodljikaša, riba i fosilnih mekušaca iz svjetskih mora i oceana te nešto manji broj jadranskih vrsta.
Posebna vrijednost zbirke jesu primjerci šest vrsta zaštićenih u Hrvatskoj koje su uvrštene i na popis Crvene knjige Međunarodnog saveza za očuvanje prirode, a riječ je o vrstama Lobatus, Haliotis, Charonia, Tonna, Pinna i Pholas.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije