Udruge

Udruge

Sloboda udruživanja i pravo na udruživanje i pristupanje udruženjima temeljni su društveni principi država članica Vijeća Europe. Sloboda udruživanja omogućava pojedincima/pojedinkama da se udruže i zajednički izraze, promiču, ostvaruju i štite svoje zajedničke interese. Sve ovo istovremeno im omogućava aktivnije sudjelovanje u upravljanju svojom društvenom zajednicom. Udruženja građana možemo smatrati jednim od temelja demokracije.
Što se podrazumijeva pod udruženjem?
Pojedinci/ke se udružuju s ciljem ostvarivanja određenih namjera. To ne znači samo okupljanje s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, nego i određenu razinu stabilnosti i neki oblik institucionalne strukture. Udruženja ostvaruju neprofitne djelatnosti (to su one kojima krajnji cilj nije profit, nego društvena korist. Ako se profit i stekne, on se koristiti za daljnji razvoj udruženja, a ne za materijalnu korist članova/članica).
U Hrvatskoj je sloboda udruživanja zajamčena Ustavom RH i Europskom konvencijom o ljudskim pravima (kojoj je RH pristupila u rujnu 1996., a ratificirala je u rujnu 1997.).

S ciljem ostvarivanja pluralizma građanskih interesa i sloboda udruživanja građana Općina u okviru mogućnosti pruža potporu udrugama građana i građanskim inicijativama koje djeluju na području općine Omišalj.
(Udruge koje djeluju u sportu uvrštene su u poglavlje sport).

Udruge građana koje djeluju u općini Omišalj i kojima Općina Omišalj pruža potporu:

1. Županijska udruga za zaštitu životinja Felix Krk
2. Klub mladih "Omišalj"
3. Društvo prijatelja Omišalj-Taglio di Po
4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

5. Udruga aIPAK
6. UVDR otok Krk

7. KULTURNO GLAZBENI CENTAR "PAR VEPAR" 
8. Udruga Obitelj za mlade
9. DVD Njivice

10. črčkarije.com
11. Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj"

1. Županijska udruga za zaštitu životinja Felix Krk

Programski ciljevi Udruge su briga o životinjama, a posebno napuštenim, bolesnim i životinjama lutalicama. Pored toga, Udruga želi u okruženju djelovati odgojno i edukacijski, napose prema mladima. 
Projekti u 2015. godini odnose se na kontrolu i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka do udomljavanja s ciljem promoviranja i zaštite životinja.
Udruga broji 157 članova od čega je 3 članova mlađih od 18 godina
Predsjednica udruge je Anica Spicijarić iz Njivica.

2. Klub mladih "Omišalj"

Klub mladih konstantno promiče sportska, kulturna, obrazovna i društvena događanja, te je prema tome izrađen i plan za 2015. godinu. Klub, dakle, planira organizirati posjete nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, te osigurati godišnju članarinu svojim članovima u knjižnici "Vid Omišljanin". Od sportskih aktivnosti u planu je organizacija 3 turnira i to u malom nogometu "Omišjanska škatula", u vaterpolu "Pesjić", te turnir u odbojci. 

Udruga ima 85 članova.
Predsjednik Udruge je Dejan Toić iz Omišlja.

3. Društvo prijatelja Omišalj-Taglio di Po

Programski ciljevi Udruge su održavanje prijateljstva i razvoj suradnje stanovnika Općine Omišalj i talijanskog grada Taglio di Po. Tijekom 2015. planira se nastavak suradnje i zbližavanje učenika osnovnih škola obiju gradova, kao i susret dobrovoljnih davaoca krvi iz Taglio di Po i Omišlja.
22. godišnjica bratimljenja u 2015. godini bit će obilježena u Omišlju.
Udruga ima 30 članova. 
Predsjednica udruge je Annamaria Žuvić.

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

Trajni zadaci Udruge su nastojanja da se poveća članstvo mlađe populacije, održavanje spomenika i spomen obilježja, te razvijanje i unapređenje suradnje s otočkim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

U 2015. godini Udruga planira obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta predavanjem i izložbom u srednjoj školi u Krku, u ožujku obilježavanje Međunarodnog dana žena, organizaciju dvodnevnog putovanja u Vukovar za učenike srednje škole, organizaciju putovanja učenika u Auschwitz, obilježavanje Međunarodnog praznika rada, vođenje brige o starijim i nemoćnim članovima Udruge itd.

Udruga broji 616 članova, a Podružnica Omišalj 113.
Predsjednik Udruge je Darko Fanuko.

5. Udruga aIPAK

Udruga djeluje od 2006. godine kao organizacija kojoj je cilj poticati, pomagati i razvijati stvaranje slike povijesti područja sjevernog Jadrana, prvenstveno putem znanstveno-arheoloških istraživanja, ali i predavanjima, objavljivanjima brošura, organizacijom izložaba, međunarodnih skupova, studijskih dana i sl. Cilj je razviti senzibilitet javnosti, osobito mladih, prema povijesnim i arheološkim temama, te kulturnoj baštini uopće.
Udruga broji 19 članova. 
Predsjednica Udruge je dr. sc. Morana Čaušević-Bully.

6. UVDR Otok Krk

Osnovni rad Udruge odnosi se na upoznavanje i evidentiranje problema s kojima se u svakodnevnom životu susreću naši sugrađani, branitelji, te iznalaženje rješenja i pomoći za iste. Udruga obilježava važne datume povodom Dana državnosti, Dana domovinske zahvalnosti, Dana neovisnosti, te datume vezane uz branitelje otoka Krka: 02.07. Dan Krčke bojne i 18.11. Dan odlaska prve postrojbe s otoka Krka na Ličko ratište. Pored navedenog redovito se pomaže socijalno ugroženim braniteljima, sudjeluje u organizaciji pogreba preminulih branitelja, te se organizira sat povijesti u OŠ s temom Domovinski rat.
Udruga ima 870  članova.
Predsjednik Udruge je Zdenko Petrak.

 

7. KULTURNO GLAZBENI CENTAR "PAR VEPAR"

Udruga je osnovana 2014. godine potaknuta problemom nedostatka glazbenih, kulturnih i zabavnih sadržaja namjenjenih mladima. Cilj je promicanje glazbene i scenske kulture kroz edukaciju mladih, organiziranje koncerata, javnih tribina, radionica, seminara, izložbi, izdavanja publikacija i sl. U planu je organiziranje glazbenih radionica, slušaonica, mini koncerata i Festivala PAR VEPAR.

Udruga broji 43 člana.
Predsjednik Udruge je Rene Budinski.

8. Udruga Obitelj za mlade

Udruga "Obitelj za mlade" udruga je sa socijalno-humanitarnim ciljevima osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života djece, mladih i njihovih obitelji. Rad u Udruzi je svakodnevan i kontinuiran tijekom cijele godine. Naglasak u radu je organizirano, kreativno i kvalitetno korištenje slobodnog vremena, očuvanje tradicije i učenje novih vještina. Kroz 2015. godinu Udruga planira ostvariti kulturno-umjetnički program, kreativne radionice, multimedijsku i tehničku radionicu, dječje radinice, socijalno-humanitarni program itd.
Udruga broji 131 člana od kojih je 32 mlađe od 18 godina.
Predsjednik udruge je Tihomir Dragičević.

9. DVD Njivice

Primarni zadatak u radu DVD-a Njivice je rad s mladeži što podrazumijeva edukaciju preventivnog djelovanja i osposobljavanje za dobrovoljne vatrogasce, motivaciju za timski rad, solidarnost i humanost, sudjelovanje u dobrovoljnima akcijama kojima se mlade potiče na ljubav i brigu za svoj kraj, sudjelovanje u natjecanjima, te uključivanje mladih u društveno koristan rad.
Udruga broji 78 članova, od kojih je 20 mlađe od 18.
Predsjednik Društva je Ivan Šamanić.

10. črčkarije.com

Črčkarije.com autora Marka Sladića građanska je inicijativa usmjerena na informiranje stanovnika općine, između ostalog,  i o općini. Črčkarije.com uspješan je internetski portal na kojem se mogu pročitati reportaže, vijesti, putopisi i sl. U centru Omišlja nalazi se i Črčkarije corner na kojem mještani i mještanke mogu pročitati sadržaj portala, a sve s ciljem da se zabave, informiraju i educiraju.
 

11. Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj"

Cilj je Udruge da potiče i razvija sve aktivnosti vezane za organizaciju i profesionalan pristup pri izvođenju terapijskih postupaka na zatvorenom za različite dobne skupine, kao i poboljšanje općeg zdravstvenog stanja osoba s posebnim potrebama, psihosocijlna integracija, povećanje broja socijalnih kontakata, kvalitetno struktuiranje vremena, smanjenje osjećaja socijalne izoliranosti, edukacija u radu s osobama s posebnim potrebama, poticanje volonterstva u zajednici i smanjenje predrasuda prema osobama s posebnim potrebama.

 

Udruga ima 24 člana od kojih je njih 11 mlađe od 18 godina.
Predsjednica udruge je Iva Dorčić-Ljutić.

 

 

Udruge u kulturi koje djeluju u općini Omišalj i uživaju njezinu potporu:

1. KUD Ive Jurjević – Omišalj
2. Folklorno društvo Njivice - redovna djelatnost
3. Otvoreno kazalište "Omišalj"
4. Karnevalska udruga Omišjanski Babani
5. Karnevalska udruga Babani – Omišalj
6. Udruga "Ženska klapa Mažurana"
7. Društvo za poljepšavanje Omišlja

1. KUD Ive Jurjević – Omišalj

KUD Ive Jurjević je udruga građana koja brine o kulturnoj baštini Omišlja, te okuplja sve one zainteresirane za razvijanje, njegovanje i unapređenje sposobnosti, znanja i vještina za kulturno stvaralaštvo.

Djeluje u sekcijama: mješoviti pjevački zbor, domaći kanturi, folklor (tri skupine) i sopci.

 

U 2015. godini primarni cilj ove Udruge je škola sopaca, te nastupi pjevačkog zbora i  folklora.

Predsjednica Udruge je Annamaria Žuvić.

2. Folklorno društvo Njivice

Cilj ovoga Društva je, između ostalog, njegovanje folklornih običaja otoka Krka, prvenstveno Njivica i Omišlja, promicanje starinskih običaja i kulture, briga o kulturnoj baštini Njivica, organizacija, priprema i učenje tradicijskih plesova, poticanje rada s djecom i mladima u tancu, kantu, učenju sopnje sopela kao i sve ostale aktivnosti koje pridonose poboljšanju i unapređivanju kulture življenja u Njivicama.

 

Udruga ima 30 članova, od toga 6 mlađih od 18 godina.

Predsjednica Udruge je Meri Rukavina.

3. Otvoreno kazalište "Omišalj"

Program Udruge u 2015. godini čini "Omišaljski cabare", niz humorističnih i satiričnih tekstova poznatih domaćih i svjetskih pisaca. Pored toga, s ciljem promicanja kazališne umjetnosti na otoku, svojoj vjernoj publici pripremili su i repriziranje svojih najpopularnijih predstava, prigodne recitale za Valentinovo, te književne večeri pjesnika i pisaca Primorsko-goranske županije.

 

Udruga broji 26 članova i članica.

Predsjednik udruge je Bosnimir Ličanin.

4. Karnevalska udruga Omišjanski Babani

Prema programu rada za 2015. godinu Udruga planira sudjelovanje u organizaciji i provedbi Bljak festa, sudjelovanje na Međunarodnoj dječjoj karnevalskoj povorci i Međunarodnom riječkom karnevalu, potom organiziranje Mesopusnog utorka po starinski, rad za vrijeme pučke fešte Stomorine, te organiziranje humanitarnih akcija.

 

Udruga ima 60 članova, od kojih je 10 njih mlađe od 18 godina.

Predsjednica udruge je Melita Zec.

5. Karnevalska udruga Babani

Uz sudjelovanje na Riječkom međunarodnom karnevalu Udruga u 2015. godini planira sudjelovanje na Karnevalu u Kaštelima, u raznim sportskim, humanitarnima i ekološkim akcijama, obilježavanje 20. obljetnice Udruge i sudjelovanje u svim važnim događanjima za općinu  (Dan Općine, Stomorina).

 

Udruga broji 73 člana, 28 je mlađe od 18 godina

Predsjednik udruge je Darko Žuvić.

6. Udruga "Ženska klapa Maurana"

Udruga je utemeljena 2009. godine sa sjedištem u Omišlju i čini ju 8 članica koje djeluju pod stručnim vodstvom Marina Čubranića. Osnovni cilj je njegovanje i promicanje istarske, primorske i dalmatinske klapske pjesme, te izvođenje modernih kompozicija u klapskoj obradi. 2014. godine Klapa je, u Buzetu, uvrštena među pet najboljih klapa Istarske i Primorsko-goranske županije.

 

Predsjednica udruge je Vesna Štropin.

7. Društvo za poljepšavanje Omišlja

U programu 2015. godine planiraju organizirati Ljetnu školu glagoljice, sakralnu izložbu, keramičarsku radionicu i prigodan program povodom božićnih i novogodišnjih blagdana (jaslice na Placi).

 

Udruga broji 70 članova, od kojih je troje mlađe od 18 godina.

Predsjednica Udruge je Ines Boban Štiglić

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije