Novosti

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za  školsku/akademsku godinu 2014./2015.

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2014./2015.

02. 10. 2014.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 39/13.) i Odluke općinske načelnice Općine Omišalj od 30. rujna 2014. godine, ... više

Natječaj za OIE - Prijedlog nesluzbene bodovne liste OMISALJ

Natječaj za OIE - Prijedlog nesluzbene bodovne liste OMISALJ

29. 08. 2014.

više

Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

05. 05. 2014.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj donosi   UPUTE   O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA U ... više

Javna rasprava - studija utjecaja na okoliš – LNG terminal

Javna rasprava - studija utjecaja na okoliš – LNG terminal

16. 01. 2014. - 14. 02. 2014.

JAVNA RASPRAVA Studija o utjecaju na okoliš zahvata – Uvozni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krk. više

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije