Obavijesti

JAVNI POZIV  Za podnošenje ponuda za izradu logotipa i web stranice  LAG-a ''Kvarnerski otoci''

JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda za izradu logotipa i web stranice LAG-a ''Kvarnerski otoci''

10. 10. 2014.

više

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj

10. 10. 2014.

više

N A T J E Č A J za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj

N A T J E Č A J za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj

06. 10. 2014.

  Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva PESJA-NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i Odluke Skupštine Pesja nautika d.o.o. od 02. listopada 2014. godine, Skupština Pesja nautika d.o.o. Omišalj, raspisuje   N A T J E Č A J za imenovanje ... više

JAVNI NATJEČAJ ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

JAVNI NATJEČAJ ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

01. 08. 2014.

više

JAVNI NATJEČAJ ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA

JAVNI NATJEČAJ ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA

01. 08. 2014.

više

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije