Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), ...

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GOD.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) ...

Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina ili ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kuća

Materijali za preuzimanje:

Odluka o komunalnom redu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Javni poziv za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju

JAVNI POZIV za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju I. Sa svrhom ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkoga ...

CJENIK GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na temelju članka 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i ...

< 1 ... 9 10 11 ... 57 >
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije