Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Poništenje natječaja za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup zemljišta za zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih ...

Odluka o komunalnoj naknadi s izmjenama i dopunama Odluke

Na osnovi članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o visini spomeničke rente

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Proračun Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o groblju

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93,15/ 95, ...

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s izmjenama i dopunama Odluke

Odluka o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije