Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine   Odluka Dopuna Odluke 2012. Izmjene i dopune Odluke 2013.  

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o osnivanju TD PONIKVE USLUGA d.o.o.

Odluka o osnivanju TD PONIKVE USLUGA d.o.o. (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o osnivanju TD PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Odluka o osnivanju TD PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj"

Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj" (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o prestanku Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj"

Odluka o prestanku Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj" (link na Službene novine PGŽ)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu (link na službene novine PGŽ)

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije