Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Proračun Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (pročišćeni tekst)

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (pročišćeni tekst)

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2015.-2017.god

Odluka o komunalnom doprinosu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta ...

Odluka o javnim priznanjima

Na temelju članka 14. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije