Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o komunalnom doprinosu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta ...

Odluka o javnim priznanjima

Na temelju članka 14. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače ...

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Na  temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj ...

Srednjeročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ...

Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2014. godinu

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ...

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2014. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka . Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije