Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Petji Todorovoj Tataj

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 9. i članka 34. Statuta ...

Odluka o dodjeli godišnje nagrade - Veslački klub "GLAGOLJAŠ"

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 9. i članka 34. Statuta ...

Odluka o dodjeli godišnje nagrade - MARVEL CORPORATIO D.O.O.

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 9. i članka 34. Statuta ...

Odluka o dodjeli godišnje nagrade DVDu Njivice

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 9. i članka 34. Statuta ...

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12), ...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 178/04, 110/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. Statuta ...

Odluka o ustupanju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 20. prosinca 2012.godine ...

< 1 ... 4 5 6 ... 49 >
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije