Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- ...

4. sjednica Općinskog vijeća - dokumenti

Materijali za preuzimanje

5. sjednica Općinskog vijeća - dokumenti

Materijal za preuzimanje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2014. godinu

Objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2014. godinu Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa ...

Obavijest o izradi plana

Materijali za preuzimanje

Javna rasprava UPU1 Omišalj, UPU9 sport i DPU groblje

Javna rasprava UPU1 Omišalj, UPU9 sport i DPU groblje Materijali za preuzimanje:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE UPU 2 - NJIVICE

Temeljem članka 93. i stavka 4. članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/1190/11 i 50/12) i zaključka Općinskog načelnika Općine ...

< 1 ... 4 5 6 ... 57 >
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije