Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09,150/11 i ...

Odluka o subvenciji cijene za odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2013. godine, ...

Pravilnik o ocjenjivanju službenika Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 34. ...

Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. ('Narodne novine' broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) ...

ODLUKA o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa Bjelogavi sup

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 10. ...

ODLUKA o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/ 04) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta s izmjenama i dopunama Odluke

< 1 ... 6 7 8 ... 57 >
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije