Glasnik Općine Omišalj

Glasnik 100
Rujan 2015.
Glasnik 99
Lipanj 2015.
Glasnik 98
Ožujak 2015.
Glasnik 97
Prosinac 2014.
Glasnik 96
Rujan 2014.
Glasnik 95
Srpanj 2014.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije