Glasnik Općine Omišalj

Glasnik 95
Srpanj 2014.
Glasnik 94
Svibanj 2014.
Glasnik 93
Ožujak 2014.
Glasnik 92
Prosinac 2013.
Glasnik 91
Rujan 2013.
Glasnik 90
Srpanj 2013.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije