Duhovski utorek

2.6. Pjesnička večer
3.6. Boćarski turnir
3.6. Šahovski turnir
6.6. 8. susret sopaca otoka Krka
6.6. Svečana akademija i zabava uz Grupu Fortunal
10.6. Predavanje o arheološkom lokalitetu Mirine-Fulfinum

  • Organizator: Općina Omišalj
  • Pokrovitelj: Općina Omišalj i TZ Općine Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije