Odbori Općinskog vijeća Općine Omišalj

Mandatni odbor

Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Odbor za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odbor za komunalno gospodarstvo

Odbor za proračun, financije i imovinu

Odbor za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Odbor za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije