Ribarska fešta u Omišlju

Za dobru atmosferu pobrinut će se grupa Point.

  • Lokacija: Omišalj, Pesja
  • Početak: 21,oo h
  • Organizator: Turistička zajednica Općine Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije