Predstava za djecu "Gdje je sada bijela brada"

Prijevoz iz Njivica organiziran je autobusom.
Polazak: Kijac 17.30h, Njivice 17.40h.
Povratak po završetku.

  • Lokacija: Dvorana Osnovne škole Omišalj
  • Početak: 18.oo h
  • Organizator: Općina Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije