Obavijest - besplatan pregled madeža

O B A V I J E S T

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK U SURADNJI S NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO

O R G A N I Z I R A

BESPLATAN PREGLED MADEŽA

U DOMU ZDRAVLJA KRK (ordinacija dr. Vanje Tomca) dana 10.04.2014. i 17.04.2014. u vremenu od 17,00 - 20,00 sati.

Pregled provodi liječnik dermatolog, a možete se naručiti na telefon: 358-729 radnim danom od 31.03.2014. od 8,00- 13,00 sat.

 

Ravnateljica

Marija Jakominić

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije