Sjednice Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

           REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA OMIŠALJ         ...

Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

          REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA OMIŠALJ           ...

Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 23. veljače 2017. godine u Društvenom centru „Kijac“ u Njivicama, sa početkom u 18.00 ...

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

          REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA OMIŠALJ           ...

Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 2. veljače 2017. godine u Društvenom centru „Kijac“ u Njivicama, sa početkom u 18.00 ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije