Sjednice Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

                                   REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA      ...

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 28. travnja 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati. Sjednicu otvara i ...

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

KLASA: 021-05/16-01/3 URBROJ: 2142-06-16-01-1 Omišalj, 22. travnja 2016. godine   Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene ...

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 7. travnja 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati. Sjednicu otvara i vodi ...

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA OMIŠALJ           ...

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 25. veljače 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati. Sjednicu otvara i ...

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

KLASA: 021-05/16-01/1 URBROJ: 2142-06-16-01-1 Omišalj, 19. veljače 2016. godine   Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije