Investicije

Uređenje Krčke ulice u Njivicama

Uređenje Krčke ulice u Njivicama

22. 12. 2016.

Do kraja 2016. godine uredit će se jedan kolno-pješački prilaz u Krčkoj ulici u Njivicama. Izgradnjom novih objekata u Njivicama u vlasništvo Općine Omišalj predani su kolno-pješački prilazi, koje se Općina Omišalj obvezala urediti. Izvođač radova je GP ... više

Uređenje ulice Japlenički put u Njivicama

Uređenje ulice Japlenički put u Njivicama

22. 12. 2016.

U ulici Japlenički put u Njivicama rekonstruira se vodovod te gradi oborinska odvodnja. Investitori u dijelu radova koji se odnose na vodovod su Ponikve Krk, a Općina Omišalj u onom dijelu radova koji se odnose na gradnju oborinske odvodnje. Izvođač radova je G.P.P. Mikić d.o.o. Ukupna ... više

Preuređenje knjižnice

Preuređenje knjižnice

21. 10. 2016.

Postojeća knjižnica »Vid Omišljanin«, smještena u upravnoj zgradi Općine Omišalj, dosad je raspolagala jednom prostorijom površine 50-ak četvornih metara, u kojoj je bilo smješteno 8.000 svezaka građe.  Povećanjem površine knjižnice, ... više

Razni komunalni zahvati

Razni komunalni zahvati

02. 06. 2016.

1) U ulici Večja u Omišlju saniran je obalni zid i dio platoa plaže. Vrijednost investicije je 56.560,75 kuna, a obzirom da se radi o ulaganju u pomorsko dobro u investiciji je sudjelovala i Primorsko-goranska županija s 50% sredstava.   2) U Njivicama, na zgradi Turističke ... više

Uređenje ulice Gromačine u Njivicama

Uređenje ulice Gromačine u Njivicama

02. 06. 2016.

U 2015. godini završeni su radovi na uređenju ulice Gromačine u Njivicama. U punoj je duljini obnovljen kolnik, ugrađeni su rubnjaci, a duž trase je promijenjena vodovodna cijev. Djelomično je uređena i oborinska odvodnja. Također, uređen je odvojak prema Japleničkom putu i ... više

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije