Karneval 2018.

  • Lokacija: Omišalj i Njivice
  • Organizator: Općina Omišalj i TZ Općine Omišalj
  • Pokrovitelj: Općina Omišalj i TZ Općine Omišalj

 

OTVORENJE KARNEVALSKIH DOGAĐANJA

14.1.2018., 11.30 sati, Prikešte, Omišalj

 

UTRKA KARETA

20.1.2018., 11.00 sati, Njivice 

 

FRITULIJADA

20.1.2018., 14.00 sati, placa, Njivice

 

DJEČJA REDUTA 

26.1.2018., 18.00 sati, DC Kijac, Njivice

 

BLJAK FEST

27.1.2018., 13.00 sati, placa, Omišalj

 

DJEČJA REDUTA

2.2.2018., 18.00 sati, školska dvorana, Omišalj

 

PUSNI UTOREK

13.2.2018., 17.30 sati, placa, Omišalj

 

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije