Javna nabava

Pronađi
Datum od do
 

Javna nabava - Profil Općine Omišalj

Postupci javne nabave Općine Omišalj objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kojem se može pristupiti putem web stranice "Narodnih ...

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi

  SUKOB INTERESA TEMELJEM ČL. 75 do ČL.83. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI     Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16), ...

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Plan nabave Općine Omišalj za 2017. godinu s izmjenama i dopunama

Plan nabave Općine Omišalj za 2016. godinu sa izmjenama

Plan nabave Općine Omišalj za 2015. godinu

Plan nabave Općine Omišalj za 2014. godinu

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije