Javna nabava

Pronađi
Datum od do
 

Javna nabava - Profil Općine Omišalj

Postupci javne nabave Općine Omišalj objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kojem se može pristupiti putem web stranice "Narodnih ...

Izjava o sprječavanju sukoba interesa - čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

      Sprječavanje sukoba interesa - članak 13. Zakona o javnoj nabavi   Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj ...

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave

Plan nabave Općine Omišalj za 2017. godinu s izmjenama i dopunama

Plan nabave Općine Omišalj za 2016. godinu sa izmjenama

Plan nabave Općine Omišalj za 2015. godinu

Plan nabave Općine Omišalj za 2014. godinu

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije