Natječaji

Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja

Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja

14. 01. 2014. - 28. 01. 2014.

Određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnina koji nisu osigurali upravljanje nekretninom, sukladno članku 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za područje Općine Omišalj.       više

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije