SOLO POSITIVO FILM FESTIVAL - TJEDAN POBJEDNIKA

Ulaz slobodan!

  • Lokacija: Arheološki lokalitet Mirine-Fulfinum, Omišalj
  • Početak: 21:00
  • Organizator: Općina Omišalj
PROGRAM:
 
- 21.8. - 
- 22.8. - 
- 23.8. - 
- 24.8. - 
- 25.8. - 
 
Ulaz slobodan!
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije