Javna nabava - Profil Općine Omišalj

Postupci javne nabave Općine Omišalj objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kojem se može pristupiti putem web stranice "Narodnih Novina".

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na "Tražilica objava - jednostavna" i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica, upišite pod Naručitelj: Općina Omišalj, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka javne nabave. 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije