Zelena čistka 2018.

Općina Omišalj poziva sve zainteresirane da se pridruže globalnoj akciji "Zelena čistka".
Prijave na broj: 661-983.
Za sve sudionike organizirana je marenda.

  • Lokacija: Servisno-uslužna zona, Omišalj
  • Početak: 9.30 h
  • Organizator: Općina Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije