CRAFT BEER BEACH FEST

Nastupa dj. Luca Montecchi
Ulaz slobodan!

  • Lokacija: Plaža Jadran, Omišalj
  • Početak: od 21,3o h
  • Organizator: Općina Omišalj i TZ Općine Omišalj
  • Pokrovitelj: Općina Omišalj i TZ Općine Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije