MEĐUNARODNI FESTIVAL "SUMMER IN KVARNER" 2018.

  • Lokacija: Njivice, lukobran
  • Početak: 20 h
  • Organizator: TZ Općine Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije