Monodrama "Žena s tisuću lica"

  • Lokacija: Put mora 1, Omišalj
  • Početak: 19 h
  • Organizator: Otvoreno kazalište Omišalj
  • Pokrovitelj: Općina Omišalj
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije