Mesopust

Mesopust.jpg

Program je realiziran u suradnji s karnevalskim udrugama "Babani" i "Omišjanski babani".