Obavijest - Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu

Općina Omišalj dana 15.12. objavila je Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu ovdje.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije