Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2142-06-17-01-1
Omišalj, 17. ožujka 2017. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
23. ožujka 2017. godine (četvrtak) u 16.00 sati u DC Kijac u Njivicama
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1. Prezentacija projekta LNG terminal
2. Sanacija opasnog otpada na području postrojenja bivše DINA Petrokemije
3. Razno
 
 
Napomena:
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                     Predsjednik
                                                                                       Krešimir Kraljić, v.r.
                                                     
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije