Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 23. veljače 2017. godine u Društvenom centru „Kijac“ u Njivicama, sa početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Željko Feretić, direktor Društva Pesja Nautika d.o.o.,
- Frane Mrakovčić, direktor Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o.,
- Anto Trogrlić, Marijana Šunić i Anja Šunić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća od 2. veljače 2017. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Molila bih informaciju, s obzirom da je formirana i nova Vlada, ima li kakvih pomaka po pitanju zbrinjavanja opasnog otpada u Dini?“
Općinska načelnica odgovorila je da je jučer održana koordinacija načelnika i gradonačelnika otoka Krka na kojoj se, na inicijativu Općine Omišalj, raspravljalo o ne postupanju Ministarstva. Općina Omišalj je upućivala dopise na tjednoj i mjesečnoj razini, u kojima se tražilo postupanje po zakonu i sanacija opasnih tvari na području Dina Petrokemije.  Zaključak Koordinacije je da će se uputiti zajednički zahtjev da temeljem Zakona o gospodarenju otpadom Ministarstvo donese odluku o sanaciji tog postrojenja, a ukoliko to ne učini u roku od 30 dana, gradonačelnik i načelnici JLS otoka Krka će posjetiti Ministarstvo i zatražiti hitan prijem kod Ministra kako bi Ministarstvo obrazložilo razlog iz kojeg ne poštuje zakonske propise.
2. „Priča se da se po nekakvim društvenim mrežama pojavljuju objave da postoji studija isplativosti, studija za LNG i da postoji čak gotov, razrađen projekt plinofikacije Općine Omišalj. S obzirom da sam u ovom Vijeću već dosta vremena, ne znam otkad su te studije i da li su one prošle Općinsko vijeće, o čemu se radi?“
Općinska načelnica odgovorila je da je i ona čula o tome, o ekonomskoj studiji koja govori o benefitima za Općinu Omišalj, pa se potrudila pronaći tu studiju i ono što može reći s obzirom na to da je gledala jako puno ekonomskih studija odnosno analiza, da takvu studiju rade najlošiji studenti. I da je njen prethodnik taj copy/paste sa web stranice Primorsko-goranske županije platio 20.000 kuna. To je teški propust, a ne nešto čime se hvali. Jedino mjerodavno što ta studija sadrži je copy/paste na dvije stranice zaključka Skupštine Primorsko – goranske županije od 26. studenog 2009. godine. Inače je ta studija naručena od jednog opatijskog poduzeća koje neću imenovati jer ih ne želim sramotiti na ovaj način.
Dunja Mihelec pitala je da li je navedena studija bila na Općinskom vijeću, na što je Općinska načelnica odgovorila da je i ona pitala isto pitanje Pročelnicu Upravnog odjela, te da studija nije bila na Općinskom vijeću kao niti plan izgradnje plinovoda. Oni su se hvalili sa plinofikacijom Općine Omišalj i dovođenja plina do svake kuće na području općine Omišalj. Tu se radilo o idejnom projektu koji je izrađen u 11. mjesecu 2006. godine. Apsurdno je da takvu studiju izrađuje i financira Općina Omišalj, a ne nekakav mogući investitor te plinofikacije. Taj dokument ima oko 200tinjak stranica i kaže u prvoj rečenici: „Investitor Općina Omišalj planira izgraditi plinoopskrbni sustav područja općine Omišalj…“. Taj sustav košta 13.689.600,00 eura,  odnosno 102.682.000,00 kuna, pa je pitanje s kojim novcem bi Općina to gradila.
Na upit Nikole Dujmovića da li se ti dokumenti mogu dobiti na uvid, Općinska načelnica odgovorila je da mogu, svaki dan u Općini Omišalj.
Dunja Mihelec je nadodala da naravno tih dana kad je bilo najžešćih diskusija o startu LNG projekta na području Dine, jako puno se razgovaralo, bilo je puno susreta, okruglih stolova, radionica, skupova građana i sl. Naravno da se govorilo cijelo vrijeme o tome da ako već dolazi LNG, bez obzira što je on glasio kao najčišći energetski projekt, da Općina kojoj će se vizualno promijeniti identitet, da treba imati nekakve benefite od toga. U smislu da ako dolazi neka grupacija investitora i imaju investiciju od 300 ili 500 milijuna eura za izgradnju LNG terminala, da se onda kroz nekakve ekološke rente ili slično ta investicija treba vidjeti i u Proračunu Općine Omišalj. I isključivo je o tome bilo govora. O ovakvim studijama, o kojima Načelnica govori, nije bilo riječi na Općinskom vijeću i da ako netko obmanjuje javnost sa nekakvim drugim podacima u ovo vrijeme, nema se što o tome reći. Jedan od benefita tog LNG-a je trebao biti da se napravi neka popravka pogona, postrojenja na području Dine koja je još uvijek imala očuvanu infrastrukturu, da bilo je govora o plinofikaciji ali u smislu da bi to bila investicija onoga tko će taj LNG terminal izgraditi. Znači neki konzorcij koji će financirati i izgraditi tu plinofikaciju kao izraz dobre volje za područje na kojem grade terminal. Općina Omišalj, koliko je meni poznato, nije bila u igri kao investitor za nikakvu plinofikaciju.
 
Vijećnici su se suglasili da bi temu LNG – terminala trebalo uvrstiti kao zasebnu točku na dnevni red sjednice Vijeća, s obzirom na važnost i utjecaj koji taj projekt ima za područje općine Omišalj.
 
Josip Đurđević  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Počela je politička kampanja, na tim društvenim mrežama se lista „Povjerenje“ hvali kako je Ribarska obala njihov projekt. Pa bih ja molio Načelnicu da mi odgovori čiji je to projekt? Koliko sam ja upoznat produženje lukobrana je bio projekt gospodina Josipa Borića, glavnog Povjerenika za otoke u nekom od prošlih saziva, a koji je financirao taj projekt sa 800.000 kuna. Znači projekt Ribarska obala, da li je to projekt ovog saziva, ovog vijeća ili neke samohvale, očito pred izbore, pa molim odgovor na ovo pitanje.“
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče projekta Ribarska obala i luke Njivice, ono što je logično je da projekt luke Njivice može biti projekt samo Županijske lučke uprave koja tamo gospodari. Što se tiče toga da Nezavisna lista „Povjerenje“ kaže da je produženje lukobrana njihov projekt, to ne može biti njihov projekt niti pravno niti logično, nego je to projekt Županijske lučke uprave. Bivši načelnik, što je i logično kada je Općina Omišalj financirala taj projekt sa oko 40%, je bio na otvaranju tog projekta, a ono što je ostavio ovoj Općini od tog projekta je onih 70.000 kuna kamata, jer računi za taj projekt nisu plaćani redovito. A tih 70.000 kuna je ovo Općinsko vijeće izglasalo u izmjenama Proračuna kako bi smo mi mogli taj naslijeđeni dug podmiriti. Ono što je najbitnije vezano uz taj dio realizacije dogradnje lukobrana je to da je taj lukobran toliko dobro dograđen i izveden da je on sada jedna zasebna faza rekonstrukcije luke, jer se mora sanirati. Toliko o kvaliteti tog lukobrana. Preko 2 milijuna kuna stoji njegova sanacija, a inače Općina Omišalj je upravo sa 2 milijuna kuna sudjelovala u izgradnji tog dijela luke. O luci Njivice i konkretno o Ribarskoj obali, o njima se govorilo od davnih dana, sigurno nije taj projekt započeo niti sa njom, niti sa ovim vijećem, niti sa njihovim prethodnicima, već je to zapravo želja od prvog dana funkcioniranja ove Općine. A to što se neki ne mogu pomiriti sa time da mi uspijevamo to realizirati, to je drugi par rukava.
2. „Kada će biti završena knjižnica u Omišlju?“
Općinska načelnica odgovorila je da je knjižnica gotova i da se trenutno čeka uporabna dozvola i tehnički pregled, zahtjev je predan i doslovno čekamo službe da dođu obaviti tehnički pregled. Na pitanje Krešimira Kraljića koji je bio rok izvođenja radova, Snježana Baždarić odgovorila je da je rok izvođenja radova bio je 20.1.2017.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam informaciju da je izabrana nova direktorica Turističke zajednice? Ako se ne varam, ona je prilikom podnošenja prijave na natječaj morala izraditi i dostaviti i plan rada. Da li je moguće da se na nekoj od sljedećih sjednica predstavi sa svojim planom rada? Mislim da je to vrlo važna funkcija za Općinu Omišalj.“
Općinska načelnica odgovorila je da se čeka potpisivanje ugovora koji bi trebao biti sklopljen 1.3.2017.g. i da je procedura takva da se nakon izbora direktorice najprije šalje zahtjev Ministarstvu turizma za upis u registar, a onda Ministarstvo kada ju upiše u registar odobrava potpis ugovora. Također je potrebno pričekati da istekne radni odnos sadašnjoj direktorici. Nova direktorica će biti pozvana na sjednicu Općinskog vijeća čim službeno stupi na dužnost.
2. „Govorili smo o tome da bismo možda trebali pokrenuti neki kao inicijalni projekt, ideju, osmisliti prostor Peharčeka. Da se ne bi dogodilo da neko buduće Vijeće dođe u napast da devastira taj prostor. Ima li kakvih pomaka po tom planu?“
Općinska načelnica odgovorila je da po pitanju projekta rješavanja prostora oko Peharčeka, on je vrlo detaljno definiran Urbanističkim planom Njivica, a istovremeno taj Urbanistički plan predviđa i obavezu arhitektonskog rješenja. Dakle mi bismo trebali, sukladno Urbanističkom planu, dati projektni zadatak i objaviti natječaj za to arhitektonsko rješenje. To ćemo učiniti sukladno projekcijama u Proračunu, jer moramo imati to predviđeno Proračunom, a ne da gomilamo rješenja i idejne projekte i onda da ih ne realiziramo.  
 
Krešimir Kraljić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Molio bih da mi se ovaj postupak izbora direktorice TZ Njivice – Omišalj, i prvi natječaj i drugi natječaj, dostavi u pisanom obliku.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti.
         
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li su gotovi papiri Društvenog doma u Omišlju i kad bi se moglo početi sa radovima?“
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče projektne dokumentacije za Društveni centar, da su glavni projekti gotovi, a ono što se čeka je usvajanje Izmjena Prostornog plana Općine Omišalj. Općina je išla u izmjene Prostornog plana zato što je bila greška u Prostornom planu iz 2011. godine, a koja se ticala koeficijenta izgrađenosti i koja je priječila da se u sklopu Društvenog doma izgradi dvorana koja je nužna. Te Izmjene Prostornog plana su dobile pozitivno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje PGŽ i sutra će biti poslane na mišljenje Ministarstvu graditeljstva. Moguće je i da se sve to izvrši do kraja godine. Ukoliko Ministarstvo izda pozitivno mišljenje na Izmjene Prostornog plana, a Ministarstvo se mora očitovati u roku od 30 dana, onda bi trebala uslijediti sjednica Općinskog vijeća na kojoj se usvajaju te Izmjene. Tada će Općina imati ispunjene uvjete da zahtijeva izdavanje građevinske dozvole, a što bi moglo trajati otprilike mjesec i pol dana. Nakon toga se može uredno krenuti u objavu natječaja i odabir izvođača.
2. „Kada će se asfaltirati cesta na Pušći, između kućnih brojeva 41 i 43?“
Općinska načelnica odgovorila je da najprije mora vidjeti o kojim kućama se radi, a da će asfaltiranje biti moguće izvršiti onda kada se odabere izvođač za održavanje nerazvrstanih cesta.
 
Darko Žuvić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Moje pitanje je vezano uz privremeni deponij građevinskog materijala, prema Mikiću i Pinelu, koji je krcat. Da li ima novih informacija u vezi sa reciklažnim dvorištem, ide li to prema kraju ili će se to produžiti u sljedeći mandat?“
Općinska načelnica odgovorila je da pitanje produženja ovisi samo o novom Ministarstvu državne imovine te da nema novih informacija i promjena u odnosu na prošli put. Jednako tako kod tog novoosnovanog Ministarstva nalazi se i dokumentacija za groblje koja također čeka rješavanje. Navodno se radi o hrpi papira koji su kod njih preneseni i da sve ovisi o tome koji će predmet doći prije na red za rješavanje.
2. „Što se tiče privremenog deponija koji se sad krca i prazni, da li mi možemo odlagati otpad na deponiju u Sv. Vidu, moramo li to nešto posebno plaćati i organizirati, na koji način se to rješava?“
Općinska načelnica odgovorila je da ne postoji legalni deponij građevinskog otpada u Sv. Vidu, niti na području otoka Krka. Vijećnik je odgovorio da je čuo da građevinski materijal ide legalno na deponij u Sv. Vid. Vjeran Piršić je napomenuo da samo Viškovo i Čavle imaju legalni deponij u Primorsko-goranskoj županiji. Deponij na području Općine Malinska kojeg vijećnik spominje, je nelegalan.
 
Nikola Dujmović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Danas sam čuo za nekakva 3 projekta, Ribarska obala, te ova dva - plinofikacija i ostalo. Da li je moguće dobiti spisak svih projekata koje je Općina Omišalj platila u prošla 2 mandata? Znači koliko se novaca potrošilo i to u pisanom obliku, ako nije komplicirano.“
Općinska načelnica odgovorila je da je vijećnicima bio dostavljen jedan popis projekata, trebala bi provjeriti kada je to dostavljeno, ali da se to može opet napraviti. To je bilo dostavljeno u sklopu odgovora na jedno vijećničko pitanje. Vijećnik je napomenuo da ako je to problem dostaviti, da je dovoljno i da mu se samo dostavi podatak o kojoj sjednici Vijeća se radilo.
2. „Što ćemo sa tim nelegalnim deponijima? On je obišao područje Općine i kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Deponiji službeno ne postoje, ali činjenica je da se smeće gomila. I činjenica je da sam, na tom dijelu gdje počinje bijela cesta, tzv. dio Diračje, u dva navrata bio inicijator da se to očisti, čak je i Općina u prošlom mandatu pomogla da se to očisti kroz lovačko društvo. I u ovom mandatu smo također čistili. Meni se čini da kada radnici završe građevinske radove na području Dobrinjštine, da samo iskrcaju tu šutu  i ostave je tamo. Mi smo sve u potpunosti očistili, a sada je opet tamo na stotinu kubika tog materijala. Što ćemo učiniti po tom pitanju?“
Općinska načelnica odgovorila je da su Ponikve napravile ono na čemu je Općina inzistirala, a to je slanje ponovne obavijesti o tome kako i na koji način se odlaže krupni otpad. Pa ako govorimo i o manjoj količini građevinskog materijala i za nju je moguće dovesti veliki kontejner. Nakon toga je Općina odlučila uputiti pojedinačne dopise svim stanovnicima Općine Omišalj na kućnu adresu, u kojima ih je ponovno obavijestila o mogućnosti zbrinjavanja krupnijeg otpada, pa i električnih uređaja. Ni to očito nije urodilo plodom, iako je taj dopis išao unazad mjesec dana. Ono što jedino možemo učiniti je zatvoriti te neke dionice nerazvrstanih cesta i puteva koje nam se čine kritične, a to je upravo onaj predio između ulice Pušća i Poslovne zone, gdje ljudi odvoze sitni otpad te postaviti rampe da se vozilo ne može približiti tom dijelu,. A kada bi se postavljale kamere, trebale bi se postaviti na javne stupove, za jaču kameru potrebna je i struja.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče točke sa prošle sjednice Vijeća, o osnivanju prava služnosti u korist DHMZ, trebalo bi ipak vidjeti koja je najoptimalnija točka za tu mjernu stanicu, jer mislim da pozicija nije dobra i da će imati netočno očitovanje. Molim da se od njih zatraži očitovanje u pisanom obliku o tome što će ta mjerna stanica zaista mjeriti.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti.
2. „Imam apel na neku buduću izvršnu vlast u vezi sa EU fondovima, a vezano i za ovaj odgovor na pitanje Darka Žuvića sa prethodne sjednice. Čini mi se da je većina ovih sredstava zapravo Fond, odnosno sredstva hrvatskih poreznih obveznika. Bilo je riječi o tome da je teško povući sredstva jer smo mi relativno razvijena općina. Ja sam u međuvremenu imao kontakte sa Općinom Stupnik, pored Zagreba, koja ima koeficijent razvijenosti 154, a povukla je enormne količine sredstava iz EU fondova. Moj prijedlog za neku buduću vlast je da se ide na „outsourcing“ i da se uzmu konzalting kuće koje neće ništa naplatiti za prijavu natječaja, nego će se naplatiti nakon realizacije. Tako da s obzirom na Općinu Stupnik koja je hiper-razvijena kao i Općina Omišalj, a povukla je brojna sredstva iz EU fondova, da je rezultat skroman.
Općinska načelnica odgovorila je da Općina Stupnik nema indeks koji je vijećnik spomenuo, već ima indeks razvijenosti 112,65% i pripada u 4. skupinu po indeksu razvijenosti, a Općina Omišalj je izvrsna 5. sa indeksom razvijenosti 146,61%. Svakih 5 godina se računaju i objavljuju indeksi, a ovo je na temelju indeksa iz 2013. godine. Taj indeks nas automatski diskreditira u odnosu na neke druge. Također je nadodala da u okviru 25 apliciranih projekata za njih 10 su izvori sredstava iz EU fondova, ali posredstvom Ministarstva. Ulaskom u EU Općini Omišalj su na raspolaganju strukturni fondovi, od kojih se većina sredstava za projekte dodjeljuju putem našeg Ministarstva. Dakle prije pristupanja Europskoj Uniji mi smo aplicirali direktno na EU fondove, a sada su nam sredstva dostupna preko naših Ministarstava koja objavljuju natječaje kako bi raspodijelila ta EU sredstva. Tako da nismo uopće loši, jer smo putem ovih projekata uzeli sredstva i za dječji vrtić, od čega 50% za opremanje, a dobili smo sredstva i za gradnju. A evo, očekuje nas i 20tak tisuća eura kroz ovaj naš novoosnovani LAG. Činjenica je da smo u nešto lošijem položaju u odnosu na manje razvijene općine. Ujedno je napomenula da apsolutno podržava jači „outsourcing“.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
2. Prijedlog odluke o porezima Općine Omišalj
3. a) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće
b) Informacija o provedenom postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina i održavanja nerazvrstanih cesta i utvrđivanje popisa ponuditelja
4. Prijedlog programa mjera za nova zapošljavanja
5. Prijedlog podrške projektu u izradi „Revitalizacija jezera“
6. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj od 1.1.2017.g. do 31.12.2020.g.
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.g.
- . -
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je direktor Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o., Frane Mrakovčić.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević, Frane Mrakovčić, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Dunja Mihelec, Mirela Ahmetović i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta.
 
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o porezima Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o porezima Općine Omišalj.
 
 
Točka 3.
a) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće
b) Informacija o provedenom postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina i održavanja nerazvrstanih cesta i utvrđivanje popisa ponuditelja
 
Članovima Vijeća prijedlog odluke i informacija dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Povjerenstva, Valentina Marohnić.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Josip Đurđević, Valentina Marohnić, Razim Muratović, Dunja Mihelec i Nikola Dujmović.
 
Vijeće, nakon rasprave, sa 4 glasa za i 4 suzdržana glasa nije usvojilo Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće niti je utvrdilo novi popis ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina i održavanja nerazvrstanih cesta.
 
Točka 4.
Prijedlog programa mjera za nova zapošljavanja
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa mjera za nova zapošljavanja s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec i Josip Đurđević.
 
Općinska načelnica izmijenila je Prijedlog programa na način da se svugdje u tekstu riječ: „poduzetnik“ zamjenjuje riječju: „poslodavac“, te rok od 9 mjeseci sa rokom od 6 mjeseci.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Program mjera za nova zapošljavanja.
 
 
Točka 5.
Prijedlog podrške projektu u izradi „Revitalizacija jezera“
 
Članovima Vijeća materijal je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je vijećnik Vjeran Piršić.
U raspravi su sudjelovali: Maja Mahulja i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave,jednoglasno, donijelo sljedeći zaključak:
1. Daje se podrška projektu u izradi „Revitalizacija Jezera“ u cilju revitalizacije područja Jezera s ciljem zaštite prirodne bioraznolikosti područja Jezera i izgradnje infrastrukture pogodne za znanstveno – istraživačko i turističko korištenje prostora Jezera.
 
 
Točka 6.
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj od 1.1.2017.g. do 31.12.2020.g.
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.g.
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo:
a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj od 1.1.2017.g. do 31.12.2020.g.
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.g.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20:20 sati.
 
 
KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2142-06-17-01-2
 
 
      Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                     Općinskog vijeća Općine Omišalj
   Valentina Marohnić, v.r.                                                   Krešimir Kraljić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije