OBAVIJEST O RADOVIMA U ULICI BJANIŽOV

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T

Obavještavamo stanovnike ulice Bjanižov da će u srijedu 5.4.2017.god., započeti radovi na pripremi za asfaltiranje.
Radovi će započeti od kbr. 22 prema manjim brojevima.

Ovim putem molimo sve stanovnike da uklone parkirana vozila te da ne parkiraju na ulici kako bi se neometano mogli izvoditi radovi.

Obavještavamo stanovnike ulice Bjanižov da će u srijedu 5.4.2017.god., započeti radovi na pripremi za asfaltiranje.

Radovi će započeti od kbr. 22 prema manjim brojevima.

Ovim putem molimo sve stanovnike da uklone parkirana vozila te da ne parkiraju na ulici kako bi se neometano mogli izvoditi radovi.
 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije