Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

KLASA: 023-01/17-01/1
URBROJ: 2142-06-17-01-10
U Omišlju, 3.4.2017. godine


JAVNI POZIV

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta da je Općina Omišalj kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Ulice Pušća dionica OMI-146 u naselju Omišalj.
Radovi su započeli 08. veljače 2017. godine kada je Općina Omišalj započela s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta.

Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Adrijan Jadro dipl. ing. geod., br. ovlaštenja GEO 924 iz Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Dr. F. Kresnika 33, Rijeka.

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 12. travnja 2017. godine (srijeda) od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.

Pročelnica:
Maja Mahulja, dipl.oec.

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA:
Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta da je Općina Omišalj kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Ulice Pušća dionica OMI-146 u naselju Omišalj.
Radovi su započeli 08. veljače 2017. godine kada je Općina Omišalj započela s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta. Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Adrijan Jadro dipl. ing. geod., br. ovlaštenja GEO 924 iz Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Dr. F. Kresnika 33, Rijeka.
Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 12. travnja 2017. godine (srijeda) od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije