35. obljetnica KUD-a "Ive Jurjević" Omišalj

  • Lokacija: Prikešte, Omišalj
  • Organizator: KUD "Ive Jurjević" Omišalj
  • Pokrovitelj: Općina Omišalj

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije