PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE UPU 2 - NJIVICE

Temeljem članka 93. i stavka 4. članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/1190/11 i 50/12) i zaključka Općinskog načelnika Općine Omišalj od 22. travnja 2013. godine, provest će se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja 2-Njivice

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice provest će se u periodu od 2. do 10. svibnja 2013. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti uvid u izloženi prijedlog urbanističkog plana u prostorijama Općine Omišalj u uredovne dane u vremenu od 09,00 do 16,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana i to 3. svibnja 2013. godine u 14.00 sati.

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti dostupna tijekom javne rasprave, te izjaviti u zapisnik o javnom izlaganju.

Pisana očitovanja kao i pisani prijedlozi i primjedbe dostavljaju se Općini Omišalj za vrijeme trajanja javne rasprave, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, s imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik Općine Omišalj


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije