Odluka o dodjeli godišnje nagrade - Veslački klub "GLAGOLJAŠ"

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 9. i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj

Godišnja nagrada Općine Omišalj u 2013. godini dodjeljuje se

VESLAČKOM KLUBU GLAGOLJAŠ - OMIŠALJ

za iznimna postignuća u veslačkom sportu, za promicanje vrijednosti sporta među mladima u općini Omišalj, kao i rezultate u natjecateljskoj sezoni 2012.

Klasa: 021-05/13-01/3
Ur. broj: 2142-06-13-01-6
Omišalj, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije